ข่าวสาร

 วันที่ ๓ ตุลาคม เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของปวงพุทธศาสนิกชนชาวไทย เป็นวันคล้ายวันประสูติของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์พระประมุขแห่งสังฆมณฑลและปวงพุทธศาสนิกบริษัทของไทย

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ คณะสงฆ์ และพุทธบริษัททุกหมู่เหล่าต่างพร้อมใจกันร่วมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ในวารดิถี วันวิสาขบูชา อันเป็นวัน ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน แห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ทางกลุ่มผู้จัดสร้าง “พระเจ้าทองสามสีนาคสวัสดิ์เรือนแก้ว”    ขอกราบขอบพระคุณในทุกท่านที่มีจิตศรัทธาสอบถามเข้ามาโดยตลอด  จึงขอแสดงลำดับ มูลเหตุแห่งการจัดสร้าง พระเจ้าทองสามสีนาคสวัสดิ์เรือนแก้ว ไว้ดังนี้

Powered by MakeWebEasy.com