พระนิรันตราย

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

พระนิรันตราย เนื้อเงินพ่นทราย วัดมกุฏกษัตริยาราม ๑๘ ต.ค.๒๕๔๗วัตถุประสงค์ 
 บูรณะปฏิสังขรณ์ โบราณสถาน วัดมกุฏกษัตริยาราม ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๗ ณ พระวิหาร วัดมกุฏกษัตริยาราม 
พิธีพุทธาภิเษก พระไพรีพินาศ โครงการบูรณปฏิสังรณ์  โบราณสถานวัดมกุฏกษัตริยาราม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสที่ทรางพระบรมราชสมภพครบ๒๐๐ ปี ๑๘ ต.ค.๒๕๔๗ ณ พระวิหารวัดมกุฏกษัตริยาราม
โดย สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ ๒๐๐ปี วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๗ พร้อมทั้งเชิญพระมหามงกุฎขึ้นประดิษฐานบนเจดีย์ และทรงเป็นประธานในพิธีพุทธา ภิเษก พระนิรันตราย และพระไพรีพินาศ รวมทั้งทรงเททองหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม วันจันทร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๗ เวลา ๑๕.๐๐ น.

 
พิธีพุทธาภิเษก โดยมีพระคณาจารย์นั่งปรก อาทิ
หลวงปู่ทิม วัดพระขาว
หลวงพ่อรวย วัดตะโก
หลวงพ่อเพิ่ม วัดป้อมแก้ว
หลวงพ่อเอื้อน วัดวังแดงใต้ อยุธยา
หลวงปู่เหรียญ วัดอรัญบรรพต หนองคาย
หลวงปู่จันทร์โสม วัดป่านาสีดา หนองคาย
หลวงปู่ท่อน วัดศรีอภัยวัน เลย
หลวงปู่นะ วัดปทุมธาราม ( หนองบัว ) ชัยนาท
หลวงปู่โทน วัดเขาน้อยคีรีวัน ชลบุรี
หลวงปู่วิไล วัดโพธิ์งาม สมุทรสงคราม
หลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม นครปฐม
หลวงพ่อสิริ วัดตาล นนทบุรี
หลวงปู่ละมัย สำนักสงฆ์คีรีนามฑา เพชรบูรณ์
หลวงปู่รอด วัดสันติกาวาส พิษณุโลก
หลวงพ่อศรี วัดหน้าพระลาน สระบุรี
หลวงพ่ออั๋น วัดหลวงราชวาส อุทัยธานี
พระอาจารย์ไพบูลย์ วัดอนาลโย พะเยา
พระอาจารย์เปลี่ยน วัดอรัญวิเวก เชียงใหม่
หลวงพ่อคำบ่อ วัดใหม่บ้านตาล สกลนคร
พระอาจารย์ทูล วัดป่าบ้านค้อ อุดรธานี
พระอาจารย์เจริญ วัดโน่นสว่าง อุดรธานี
พระครูวินัยธรรมนูญ วัดมณีชลขันธ์ ลพบุรี เป็นต้น


พระดี พิธีพุทธาภิเษกใหญ่ ในวาระสำคัญ พุทธคุณเป็นเลิศทุกด้าน น่านิมนต์บูชา ไว้คุ้มครองป้องกันตัวครับ
 
Powered by MakeWebEasy.com