เสือ รุ่นมหาบามี ลพ.คูณ

คุณสมบัติสินค้า:

SKU :

Share

เสือหล่อมหายันต์ รุ่นมหาบารมี ลพ.คูณปริสุทฺโธ
นวะโลหะ no.๑๒๐
พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลหลวงพ่อคุณ ปริสุทฺโธ  รุ่น มหาบารมี
วันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2557 เวลา 14.19 นาที ณ.วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
1.หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ  วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
2.พระราชวิมลโมลี  วัดพายัพ จ.นครราชสีมา
3.พระมงคลสุธี  (หลวงปูแขก) วัดสุนทรประดิษฐ์ จ.พิษณุโลก
4.หลวงพ่อจอย  วัดโนนไทย จ.นครราชสีมา
5.หลวงพ่อสรวง  วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์ จ.ลพบุรี
6.หลวงพ่อจอน  วฑฺฒนจิตฺโต  วัดบุญญฤทธิ์ จ.นครราชสีมา
7.หลวงพ่อช้อย  วัดโนนทอง  จ.นครราชสีมา
8.พระอาจารย์กฤษณะ  อินฺทวณฺโณ  จ.นครราชสีมา
9.หลวงพ่อฉาย  วัดเวฬุวนาราม จ.นครราชสีมา
10.หลวงพ่อพูน  วัดบ้านแพน จ.อยุธยา
11.พระราชสีมาภรณ์  วัดบึง จ.นครรราชสีมา
12.พ่อท่านประสูติ  วัดในเตา จ.ตรัง
13.ครูบาดวงคำ  วัดโลกโมฬี จ.เชียงใหม่
14.หลวงพ่อหล่ำ  วัดสามัคคีธรรม จ.กรุงเทพมหานคร
15.หลวงพ่อแช่ม  วัดสำนัก จ.นครราชสีมา
16.หลวงพ่อบุญ  วัดจระเข้หิน จ.นครราชสีมา
17.ครูบาเมืองลวง  วัดศรีมุงเมือง จ.เชียงใหม่
18.หลวงพ่อเมตตา  วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่
19.หลวงพ่อสมาน  วัดบ้านหาญ จ.นครราชสีมา
20.หลวงพ่อพุทธา  ญาณธโร  วัดหนองขาม จ.นครราชสีมา
21.พระครูปลัดสุริยัน  จนฺทวณฺโณ  วัดป่าฉัพพรรณรังสี จ.ชัยภูมิ
22.พระครูวิมลกิตติวรรณ  วัดละลมโพธิ์ จ.นครราชสีมา
23.หลวงพ่อทอง  สุทฺธสีโล  วัดพระพุทธบาทเขายายหอม จ.ชัยภูมิ
24.พระอาจารย์ช้าง  วัดป่าธรรมโสภณ จ.ลพบุรี
25.หลวงพ่อประทวน  วัดถ้ำดาวเขาแก้ว จ.สระบุรี
26.พระอาจารย์มงคล  วัดไตรมิตรฯ จ.กรุงเทพมหานคร
27.หลวงพ่อพรหมา  วัดยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร
28.พระอาจารย์โฮม  วัดฐิตวิริยาราม จ.ร้อยเอ็ด
29.พระอาจารย์ติ๋ว  วัดมณีชลขัณฑ์ จ.ลพบุรี
30.หลวงพ่อชำนาญ  วัดบางกุฏีทอง จ.ปทุมธานี
31.พระอาจารย์สุรศักดิ์  วัดประดู่ (พระอารามหลวง) จ.สมุทรสงคราม
32.พระอาจารย์จักษ์  วัดขุ้ง จ.สระบุรี
 
 
เกจิคณาจารย์ ร่วมอธิษฐานจิต  
พิธีพุทธาภิเษก วัตถุมงคลหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ รุ่น มหาบารมี
 


 


 
สุดยอดวัตถุมงคล'หลวงพ่อคูณ'รุ่น'มหาบารมี'
ผลงานคู่แผ่นดินสุดยอดวัตถุมงคล'หลวงพ่อคูณ'รุ่น'มหาบารมี'ผลงานคู่แผ่นดิน


               "๙๑ ปี ตามวิถีของชีวิต...๗๐ ปี บรรพชิต พุทธศาสนา...มหาบารมี พุทธศิลป์ สร้างสรรค์มา...ด้วยศรัทธา ฝากคุณค่า คู่แผ่นดิน"
     
               ย้อนหลังกลับไปเมื่อ ๙๑ ปีก่อน คงไม่มีใครคาดคิดว่า เด็กน้อยที่เกิดในครอบครัวของ “นายบุญ-นางขาว ฉัตร์พลกรัง” ซึ่งเป็นเพียงชาวไร่ชาวนาแห่ง ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา นั้น ในกาลต่อมา เมื่อเด็กน้อยคนดังกล่าวได้เติบโตขึ้น ด้วยบารมีที่มีติดตัวมาแต่อดีต ได้น้อมนำให้เด็กน้อยผู้นี้เป็นเด็กที่มีจิตใจใฝ่บุญ
     
               จนเมื่ออายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ จึงได้อุปสมบทและฝากชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนา พร้อมกับได้บำเพ็ญบารมีธรรม บารมีทาน มาตลอดชีวิตบรรพชิต
     
               ด้วยคุณงามความดีของท่าน ทำให้ท่านได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นเทพ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗ โดยมีราชทินนามตามสัญญาบัตรประกอบพัดยศสมณศักดิ์ว่า “พระเทพวิทยาคม” หรือชื่อที่ชาวไทยทั้งประเทศรู้จักท่านกันเป็นอย่างดี คือ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
     
               หลวงพ่อคูณ ได้ชื่อว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีอาคมขลัง ท่านเริ่มสร้างวัตถุมงคลครั้งแรกเป็นตะกรุดทองคำฝังใต้ท้องแขน เมื่อปี ๒๔๙๓ หรือ ๗ พรรษาหลังจากอุปสมบท และได้มีการสร้าง เหรียญรุ่นแรก ออกที่วัดแจ้งนอก เมื่อปี ๒๕๑๒ ซึ่งถ้าหากจะนับรุ่นกันจริงๆ แล้ว ได้มีการประมาณกันว่า ตลอดชีวิตของท่านได้มีการสร้างวัตถุมงคลออกมาแล้วไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ รุ่น โดยแต่ละรุ่นล้วนได้รับความนิยมและเป็นที่แสวงหาแตกต่างกันไป
     
               ปรากฏการณ์ดังกล่าวจึงเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า หลวงพ่อคูณ คือ พระเกจิอาจารย์อันดับหนึ่งของเมืองไทยอย่างแท้จริง
   
               ในแง่ของความขลัง หลวงพ่อคูณถือเป็นพระเกจิอาจารย์รูปหนึ่งที่มีความครบเครื่องในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคงกระพันชาตรี แคล้วคลาด เมตตามหานิยม ฯลฯ ซึ่งภาพที่คุ้นตาของคนไทย คือ การนั่งยองๆ นับเม็ดประคำขณะปลุกเสกพระเครื่องรางของขลังต่างๆ
     
               ปัจจุบันด้วยวัยที่สูงถึง ๙๑ ปี ท่านยังคงมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ ถึงแม้ภาพที่เราเห็นจะแตกต่างจากอดีตไปอย่างมากก็ตาม คือ ท่านนั่งรถเข็น และมีผู้คอยช่วยเหลือ แต่อากัปกิริยาภายนอกที่เห็นนั้นเป็นเพียงการเสื่อมของสังขารร่างกายที่ท่านได้ตรากตรำมาทั้งชีวิต
     
               ที่กล่าวเช่นนี้ด้วยเหตุที่ว่า ภายใต้สภาพสังขารที่อ่อนโรย แต่ท่านยังคงมีสติระลึกได้ตลอดเวลา เรื่องนี้เคยมีพระกรรมฐานชั้นผู้ใหญ่ของเมืองไทยได้กล่าวคำรับรองไว้ว่า “การที่หลวงพ่อคูณทำอะไรก็เกิดความศักดิ์สิทธิ์นั้น เป็นเพราะท่านทรงฌานตลอดเวลา”
     
               ถ้าจะว่าไปแล้ว คำรับรองดังกล่าวไม่ใช่เรื่องที่เกินเลยไปจริงๆ เพราะจากประสบการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ถือเป็นการยืนยันและรองรับคำรับรองนี้ ดังตัวอย่างที่เห็นได้ชัดอย่าง เช่น สมัยที่มีผู้คนพากันแห่แหนไปให้ท่านใช้หนังสือพิมพ์เคาะศีรษะ บางคนหลักจากโดนเคาะก็ประสบความสำเร็จในชีวิต บางคนไปประสบอุบัติเหตุก็ไม่ได้รับอันตราย ฯลฯ
     
               การเคาะศีรษะไม่ใช่เรื่องแปลก แต่การเคาะศีรษะแล้วสัมฤทธิผลตามใจปรารถนา นี่คือความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นแบบครั้งแล้วครั้งเล่า ซึ่งกรณีความอัศจรรย์ทางจิตนี้ถึงจะอธิบายได้ยากในทางโลก แต่ในทางธรรมแล้ว บอกเล่าให้เข้าใจได้ง่ายๆ ว่า สิ่งต่างๆ เหล่านี้คือความศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นจากอำนาจแห่งฌานที่ท่านดำรงอยู่ตลอดเวลา
     
               ในปี ๒๕๕๗ นี้นับเป็นวาระมหามงคล ครบรอบ ๗๐ ปีวิถีพรต หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ จึงได้อนุญาตให้จัดสร้างวัตถุมงคลรุ่น “มหาบารมี” เพื่อนำรายได้ถวายหลวงพ่อคูณ, ตั้งกองทุนหลวงพ่อคูณ ฯลฯ โดยคณะผู้ดำเนินการได้มีการรวบรวมเอาพุทธศิลป์ของวัตถุมงคลตั้งแต่รุ่นแรก จนถึงรุ่นปัจจุบัน ที่ได้รับความนิยม มาทำการตกผลึกด้านความคิดและด้านพุทธศิลป์ โดยมุ่งหวังให้เป็น “ตำนานผลงานคู่แผ่นดิน” เพื่อให้สมคุณค่ากับ “พระผู้เป็นดั่งลมปราณของแผ่นดิน”
     
               วัตถุมงคลชุดนี้ประกอบด้วย พระกริ่งจักรพรรดิ เป็นพระกริ่งรุ่นแรกที่ได้นำยันต์ดวงกำเนิดของหลวงพ่อคูณมาบรรจุไว้ใต้ฐาน, เหรียญหล่อครึ่งองค์ เป็นเหรียญหล่อรุ่นแรกที่มีการผสมผสานระหว่างงานโบราณเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่, เหรียญสรงน้ำมหาบารมี  เป็นเหรียญปั๊มรุ่นแรกที่ได้รับเกียรติจากช่างปั้นระดับประเทศ ทำการปั้นขึ้นรูป, เครื่องรางรูปเสือมหายันต์ และ รูปหนุมานมหาปราบ เป็นเครื่องรางรุ่นแรกที่สร้างขึ้นโดยใช้กรรมวิธีการหล่อ...
 
ขอบคุณบทความ คมชัดลึก
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้