เหรียญพระพุทธสิงหธรรมมงคล

คุณสมบัติสินค้า:

SKU :

หมวดหมู่ : พระเหรียญ

Share

พระพุทธสิงหธรรมมงคล ภปร. เลี่ยมทองนพเก้า
พุทธสมาคมจัดสร้าง ๒๕๔๗
  
เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๔๘๐  เมื่อพุทธสมาคมปก่งประเทศไทยฯ  มีมติสร้าง อาคาร ศาสตราจารย์  สัญญา ธรรมศักดิ์ จึงเห็นเป็นเอกฉันท์ให้ สร้างพรุพุทธสิงหธรรมมงคล จำลอง  มอบเป็นสิริมงคล  แก่ผู้ที่มีอุปการคุณในโอกาสนี้ด้วย
 

โครงการก่อสร้าง  อาคาร ศาสตราจารย์สัญญา  ธรรมศักดิ์ อนุสรณ์  ๗๒ ปี  พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์
พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๖  มีกิจกรรมที่สำคัญประการหนึ่งคือ การฝึกอบรมกรรมฐานหรือการปฏิบัติธรรม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ในวาระที่พุทธสามาคมฯ  มีอายุครบ ๗๒ปี  ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘  และเพื่อรำลึกถึงท่านศาสตราจารย์สัญญา  ธรรมศักดิ์  ผู้มีคุณูปการ  พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จึงมีมติให้ร้าง อาคาร ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์  เป็นอนุสรณ์ให้เป็นอาคารปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะ คณะกรรมการบริหารโครงการฯ  ประกอบด้วย

๑.  สมเด็จพระพุฒาจารย์                    วัดสระเกศ    ประธานที่ปรึกษา
๒. ฯพณฯ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์    ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
๓. ศาสตราจารย์ประภาศน์  อวยชัย      ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ
๔. นายอำนวย  อินทุภูติ                     ประธานคณะกรรมการ และ  ดำเนินการโครงการฯ
๕. นายแพทย์จักรธรรม  ธรรมศักดิ์       ประธานคณะกรรมการ และ ฝ่ายก่อสร้างอาคาร
๖. ร้อยเอกอุส่าห์  ทุมมา                     ประธานคณะกรรมการ และ ฝ่ายทอดผ้าป่ามหากุศล
๗. นายอรุณ  งามดี                           ประธานคณะกรรมการ  และ ฝ่ายจัดสร้างพระ
๘. นายวิจิตร  วุฒิอำพล                     เลขาธิการพุทธสามาคมแห่งประเทศไทยฯ

รูปแบบอาคาร  เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔ ชั้น  หลังคาเป็นดาดฟ้า ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร  ยาว ๒๐ เมตร  ในบริเวณพุทธสมาคมฯ  ถนนพระอาทิตย์  ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั  ทรงรับพุทธาสมาคมแห่งประเทศไทย  ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์  กอปรกับทรงมีพระเมตตาต่อศาสตราจารย์ สัญญา  ธรรมศักดิ์  อดีตนายยกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ อย่างยิ่ง  จึงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ประดิษฐานที่ผ้าทิพย์  พระทุทธสิงหธรรมมงคล จำลอง  และด้านหลังพระเครื่อง ที่จะจัดสร้างเพื่อเป็นทุนสร้าง อาคาร ศาสตราจารย์สัญญา  ธรรมศักดิ์  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ  อันล้นพ้นหาที่สุดมิได้
 

มวลสารมงคล  ผงวิเศษจากพระเกจิอาจารย์ทั่วประเทศ  ดินจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ  ว่านที่เป็นมงคล ๑๐๘ อย่าง  เกสรดอกไม้มงคล  ดินกากยายักษ์  แร่ที่ผสมการสร้างพระหลวงพ่อทวด  พ.ศ. 2479  ช่อนวนพระหลวงพ่อทวดหลังเตารีด  ปี ๒๕๐๕  ช่อพระคันธารราษฎร์ หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา  ช่อชนวนพระพุทธชินราชอินโดจีน ปี ๒๔๘๕ และ  ชนวนพระต่าง ๆ อีกมากมาย  แผ่นยันต์  แผ่นจาร จากพระเกจิอาจารย์ดัง ๙ ประเทศ
 

๑ พระบูชาพระพุทธสิงหธรรมมงคล
๑.๑  เนื้อโลหะผสมปิดทอง หน้าตัก ๙ นิ้ว  จำนวนการสร้าง ๑๙๙   องค์
๑.๒  เนื้อโลหะผสมปิดทอง หน้าตัก ๕ นิ้ว มี ภ.ป.ร. เป็นโลหะธรรมดา จำนวนการสร้าง ๑,๙๙๙ องค์
๑.๓  เนื้อโลหะผสมปิดทอง หน้าตัก ๓ นิ้ว มี ภ.ป.ร.เป็นโลหะธรรมดา จำนวนการสร้าง ๒,๙๙๙ องค์

 

๒ พระเครื่องพระทธสิงหธรรมมงคล  เนื้อ  โลหะผสมทรงหยดน้ำ ด้านหลังมี ภ.ป.ร. จำนวนการสร้าง ๘,๔๐๐๐ องค์
       (ที่ระลึกสำหรับผู้บริจาคเงินทอดผ้าป่าฯ )  สูง  ๓.๓  ซม.       
                    

๓ พระเครื่องหลวงปู่ทวดพิมพ์ทรงสี่เหลี่ยมชนิดใหญ่ และชนิดเล็ก เนื้อว่านดำ
       (๑ชุด  มีองค์ใหญ่ ๑องค์ สูง ๓.๓ ซม. และ องค์เล็ก ๑ องค์ สูง ๒.๙ ซม.)
๓.๑ ด้านหลังมี ภ.ป.ร. เป็นเนื้อทองคำ จำนวนการสร้าง ๙๙๙องค์
๓.๒ ด้านหลังมี ภ.ป.ร. เป็นเนื้อเงิน สร้าง๑,๙๙๙ องค์

๔ พระเครื่องหลวงปู่ทวด เนื้อว่าน ทรงกลีบบัว (พิมพ์เตารีด)
       ด้านหลังมี ภ.ป.ร. เป็นโลหะผสม สูง  ๓.๓  ซม. สร้าง ๘,๔๐๐๐
๔.พระเครื่องหลวงปู่ทวด เนื้อว่าน  ทรงกลีบขนุน (พิมพ์พระรอด)
       ด้านหลังมี ภ.ป.ร. เป็นโลหะผสม  สูง  ๓.๓  ซม.

พระคณาจารย์ทั่วประเทศจารแผ่นยันต์ เพื่อใช้หลอมชนวนหล่อพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.พิธี หลอมชนวนเททองพระนำฤกษ์ วันเสาร์ที่ ๒๔กรกฎาคม ๒๕๔๗  ณ มลฑลพิธีวัดบวรนิเวศวิหาร


พระสงฆ์สมณศักดิ์สวดพระชัยมงคลคาถา ๙ รูป ประกอบด้วย
๑. พระธรรมธีรราชมหามุนี                                     วัดปากน้ำ   
๒. พระเทพโกศล                                                 วัดปากน้ำ
๓. พระเทพปริยัติสุธี                                             วัดบพิตรพิมุข
๔. พระเทพสารเวที                                              วัดบวรนิเวศฯ
๕. พระราชรัตนโมลี                                              วัดมหาธาตุฯ
๖. พระราชพิพัฒน์โกศล                                        วัดศรีสุดาราม
๗. พระราชสุธี                                                      วัดเทวราชกุญชร
๘. พระโสภณคณาภรณ์                                         วัดบวรนิเวศฯ
๙.พระครูวิสุทธิธรรมภาณ                                       วัดบวรนิเวศฯ


พระภาวนาอาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิต ๘ รูป ประกอบด้วย
๑. พระครูปุริมารักษ์ (หลวงพ่อพูล)                           วัดไผ่ล้อม
๒. พระครูธรรมสารรักษา                                         วัดบรรหารแจ่มใส
๓. หลวงพ่อขาว กตปุญโญ                                     วัดสาวชะโงก
๔. พระราชภาวนาวิกรม  ( เจ้าคุณธงชัย )                  วัดไตรมิตฯ
๕. พระครูปภัสสรวรพินิจ ( พระอาจารย์ไพโรจน์ )       วัดห้วยมงคล
๖. พระครูสิทธิบุญสาร ( หลวงพ่อจอน )                    วัดบุญญฤทธิ์
๗. พระครูสุวิธานศาสนกิจ (พระอาจารย์ไพรินทร์)       วัดพระศรีฯ
๘. พระครูภาวนาโสภณ                                          วัดป่าธรรมโสภณ

 
 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้